Катедра МТМ

Катедра "Материалознание и технология на материалите" е част от структурата на Машинно-технологичния факултет на Технически университет - София.

Повече информация за факултета можете да намерите на интернет страницата на факултета на адрес http://mtf.tu-sofia.bg/,

на фейсбук страницата на факултета на адрес https://www.facebook.com/tus.fit,

както и на Youtube канала на факултета https://www.youtube.com/channel/UCQrr2s6UMkjZh6rDCXYPx6w.