Докторанти

Общи

Feb 28, 2018
Категория: Общи
Публикувано от: amm

Катедрен съвет на 07.03.2018 г. (сряда)

Aug 2, 2017
Категория: Общи
Публикувано от: amm

Студентите от МТФ, специалност КПТМ,  участваха в ежегодната международна олимпиада по симулационно моделиране на процеси за пластична деформация с програмен продукт QForm.