Научни области и направления

Aug 2, 2017

Международна студентска олимпиада QForm 2017


Студентите от МТФ, специалност КПТМ,  участваха в ежегодната международна олимпиада по симулационно моделиране на процеси за пластична деформация с програмен продукт QForm.

Категория: Общи
Публикувано от: amm

Студентите от МТФ, специалност КПТМ, участваха в ежегодната международна олимпиада по симулационно моделиране на процеси за пластична деформация с програмен продукт QForm.

През 2016 година нашият участник спечели призовото ІІ-ро място в света.