Контакти

 

техн. Анелия Димитрова Иванова

длъжност "Технически сътрудник"

тел.:  02 965 2906

каб:.  3412

email:  nivanova@tu-sofia.bg

Адрес:
София 1756, бул. Климент Охридски № 8,
Технически Университет – София, бл. 3, Машинно-технологичен факултет, катедра МТМ