Научно-изследователска дейност

Учебно-преподавателската дейност на преподавателите е немислима без задълбочена научно-изследователска дейност, базирана както на дългогодишния опит на преподавателите и изследователите от катедрата, така и на наличната на материалната база. През последните години освен класическите технологии за обработване на материалите,  се утвърждават и нови направления, както следва:

  • Изследване на нови материали и нови технологии, използващи микро- и наноразмерни частици;
  • Разработване на технологии и процеси, ориентирани към получаването на наноразмерна структура на машиностроителните материали;
  • Математическо моделиране с използването на специализирани и мултифизични програмни пакети.