Научни области и направления

Научната област „Материалознание и технология на машино-строителните материали” обединява всичките пет научни направления на катедрата. Общата научна тематика през последните години е насочена към научно-изследователска дейност в областта на структурата и свойствата на микро- и наноструктурните и композитните материали, както и към разработване на технологии за тяхното създаване. Екип от катедрата е в основата на група „Нови материали и наноструктури” (договор с МОН „Създаване на Университетски научно-изследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство”).

 
Избор на материал с подходящи механични свойства с помощта на „CES EDU Pack 2014”

 

 Симулиране процеса на кокилно леене с програмен продукт ProCast  Симулиране процеса на плазмено наваряване с програмен  продукт SysWeld

 

Изследванията на структурата и състава на микро-/наноструктурирани материали се извършва чрез провеждане на микроструктурни анализи, електронно сканиращ и рентгеноенергиен структурен анализ. Катедрата използва сканиращ отражателен електронен микроскоп SEM (марка EVO MA 10 „Carl Zeiss“) с резолюция на изображенията от 5 nm до 20 nm при ускоряващо напрежение 0.2 – 30 kV и увеличение 7х до 1 000 000х. Към тази основна конфигурация на микроскопа са вградени допълнително системи и приспособления за количествен химически наноанализ (с микро- и нанорентгенов енергиен анализатор EDX система „Bruker“), увеличаваща значително функциите му.

 
  Сканиращ отражателен електронен микроскоп SEM (EVO MA 10 „Carl Zeiss“), оборудван с вграден микро- и нано- рентгенов енергиен анализатор (EDX система „Bruker“).