Ръководство на катедрата

 

 

Доц. д-р инж. Валентин Вълков Камбуров,

ръководител на катедра МТМ

кабинет 3410

телефон 39-61

E-mail  vvk@tu-sofia.bg

   

Доц. д-р инж. Рангел Колев Рангелов,

зам.-ръководител на катедра МТМ

кабинет 3427

телефон 24-32

E-mail  rafo@tu-sofia.bg

 


Previous page: За катедрата
Next page: Контакти