Състав

чл.-кор. проф. д-р инж. Димитър Тодоров Бучков*

проф. д.т.н. инж. Цанко Илиев Цанков*

проф. д.т.н. инж. Александър Николов Желев*

проф. д.т.н. инж. Николай Василев Лолов*

проф. д.т.н. инж. Виктор Христов Анчев*

проф. д.т.н. инж. Венцеслав Цветанов Тошков*

проф. д.т.н. инж. Йордан Генов Генов*

проф. д-р инж. Божана Михайлова Табакова*

проф. д-р инж. Жулиета Атанасова Калейчева

доц. д-р инж. Тодор Николов Пенчев*

доц. д-р инж. Петър Добрев Добрев*

доц. д-р инж. Златко Петров Македонски*

доц. д-р инж. Лидия Симеонова Василева*

доц. д-р инж. Серафим Игнатов Серафимов*

доц. д-р инж. Николай Иванов Кемилев*

доц. д-р инж. Георги Алексиев Саев

доц. д-р инж. Манахил Тончев Тонгов

доц. д-р инж. Валентин Вълков Камбуров – ръководител катедра

доц. д-р инж. Рангел Колев Рангелов – зам.-ръководител катедра

доц. д-р инж. Руслан Ангелов Диков

доц. д-р инж. Антон Михайлов Михайлов

доц. д-р хим. Анна Димитрова Димитрова

гл. ас. д-р инж. Деньо Алипиев Георгиев*

гл. ас. д-р инж. Крум Любчов Петров

гл. ас. д-р инж. Спилко Атанасов Хубенов

гл. ас. д-р инж. Боряна Василева Иванова

гл. ас. д-р инж. Валентин Пламенов Мишев

гл. ас. д-р инж. Райна Боянова Димитрова

гл. ас. инж. Васил Стефанов Симеонов

гл. ас. инж. Томи Христов Маджаров

гл. ас. инж. Тодор Иванов Сарайски*

гл. ас. инж. Ивайло Атанасов Ласков

ас. инж. Ангелина Павлова Димитрова

ас. инж. Антонио Антонов Николов

доц. д-р Серьожа  Тодоров  Вълканов

техн. Анелия Димитрова Иванова – секретарка  на катедрата

техн. инж. хим. Петър Михайлов Шумналиев*

техн. Кирил Николаев Пашеев*

техн. Николай Деянов Крушкин

техн. Владимир Стоянов Атанасов

техн. Милорд Христов Станимиров

*) В пенсионна възраст

 

доц. д-р инж. Валентин Вълков Камбуров

Длъжност: Ръководител катедра

тел.: 02 965-3691

каб.: 3410

email: vvk@tu-sofia.bg

 

доц. д-р инж. Рангел Колев Рангелов

тел.: 02 965-2432

каб.: 3427

email: rafo@tu-sofia.bg 

 

проф. д-р инж. Жулиета Атанасова Калейчева

тел.: 02 965-2912

каб.: 3508

email: jkaleich@tu-sofia.bg

 

доц. д-р инж. Георги Алексиев Саев

тел.: 02 965-3475

каб.: 3408

email: gsaev@tu-sofia.bg  

 

доц. д-р инж. Манахил Тончев Тонгов

тел.: 02 965-3475

каб.: 3408

email: tongov@tu-sofia.bg 

 

доц. д-р инж. Руслан Ангелов Диков

тел.: 965-3559

каб.: 3513

email: аdikov@tu-sofia.bg

 

доц. д-р инж. Антон Михайлов Михайлов

тел.: 02 965-2712

каб.: 3409

email: amm@tu-sofia.bg 

 Anna  

доц. д-р Анна Димитрова Димитрова

тел.: 02 965-2706

каб.: 3530

email: a_dimitrova@tu-sofia.bg

 
 

гл. ас. д-р инж. Спилко Атанасов Хубенов

тел.: 02 965-2710

каб.: 3413

email: s_hubenov@tu-sofia.bg

гл. ас. д-р инж. Деньо Алипиев Георгиев

тел.: 02 965-2710

каб.: 3413

 

гл. ас. д-р инж. Крум Любчов Петров

тел.: 02 965-2432

каб.: 3427

email: kpetrov@tu-sofia.bg

   

гл. ас. д-р инж. Валентин Пламенов Мишев

тел.: 02 965-3595

каб.: 3207

email: v_mishev@tu-sofia.bg 

   

гл. ас. д-р инж. Боряна Василева Иванова

тел.: 02 965-2910

каб.: 3209

email: bsaykova@tu-sofia.bg 

 

ас. д-р инж. Райна Боянова Димитрова

тел.: 02 965-2910

каб.: 3209

email: r_dimitrova@tu-sofia.bg

   


ас. маг. инж. Васил Стефанов Симеонов

тел.: 02 965-2361

каб.: 3505

email: vssimeon@tu-sofia.bg

 

маг. инж. Ангелина Павлова Димитрова

тел.: 02 965-3717

каб.: 3308-А

email: adim@tu-sofia.bg 

 маг. инж. Антонио Антонов Николов
доц. д-р Серьожа Тодоров Вълканов
 

Анелия Димитрова Иванова

тел.: 02 965-2906

каб.: 3412

email: nivanova@tu-sofia.bg 

техн. Кирил Николаев Пашеев

Николай Деянов Крушкин

тел.: 02 965-3727

каб.: 3124-Г

гл. ас. инж. Ивайло Атанасов Ласков

тел.: 02 965-2710

каб.: 3413

гл. ас. инж. Томи Христов Маджаров
гл. ас. инж. Тодор Иванов Сарайски
техн. Владимир Стоянов Атанасов
техн.  Милорд Христов Станимиров